spelen bij Sjosjanim

Bij Symfonieorkest Sjosjanim zijn we altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste musici die ons orkest willen komen versterken. Op dit moment hebben we met name ruimte bij de cellisten en eerste violisten. Staat jouw instrument er niet bij of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over onze repetitietijden kun je vinden op de pagina Contact.

vacature dirigent

Vanwege het vertrek van onze huidige dirigent Mark Snitselaar zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent. 

Symfonieorkest Sjosjanim heeft als doel zijn leden en het publiek te enthousiasmeren en voldoening te bieden qua zuiverheid, tempo en klankcultuur. Daartoe voert het interessante klassieke werken uit en levert desgevraagd een bijdrage aan kooruitvoeringen. Het orkest heeft een technisch-muzikaal niveau dat voldoende is voor een symfonie uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Sjosjanim beweegt zich qua leden en publiek binnen de gereformeerde gezindte. 

Symfonieorkest Sjosjanim streeft de bezetting na van een volledig symfonieorkest. Dit impliceert een compleet strijkersapparaat, een blazerssectie en een set pauken. Daarnaast is incidenteel voor een aantal werken uitbreiding nodig met bijvoorbeeld trombones. Momenteel is de bezetting bij de blazers compleet, terwijl bij de strijkers elke groep nog aanvulling kan gebruiken. 

Voor bepaalde uitvoeringen wordt op basis van vrijwilligheid een kamerorkest samengesteld, dat een eigen repertoire (barokmuziek) buiten de reguliere orkestrepetities om instudeert. Het kamerorkest treedt zelfstandig op in zakelijke concerten, of werkt bijvoorbeeld op uitnodiging mee aan een kooruitvoering. 

De grenzen van het klassieke repertoire worden aangegeven door de bezetting en het (technisch) kunnen van het orkest, maar ook door motieven ontleend aan de identiteit van het orkest. Het repertoire dient voor het overgrote deel te bestaan uit werken die inzet vragen van het hele orkest. 

Het aantal concerten zal neerkomen op maximaal vijf of zes per kalenderjaar. Daarbij vinden concerten per definitie niet op zondag plaats. 

Sjosjanim zoekt een dirigent die zich in bovenstaand profiel kan vinden en de grondslag van het orkest respecteert. 

Benodigde competenties zijn verder: 

                   1. Een doelbewuste, doelgerichte en doelmatige manier van werken;                                                    2. Muzikaliteit en vakkundigheid;                                                    3. Bereidheid, geduld en respect om constructief te werken met (gevorderde)                                                                         amateurs;                                                                    4. Sociale betrokkenheid op het orkest. 

Symfonieorkest Sjosjanim repeteert elke twee weken op zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur in de Fonteinkerk in Amersfoort. 

De honorering is conform de maatstaven van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs, dus afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Sollicitaties kunnen worden gericht aan de secretaris, Marian Stolk (sjosjanim.symfonieorkest@gmail.com). 

Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met de voorzitter,        Kees Jansen (06-51953269). 

Solliciteren kan tot 21 september. De procedure verloopt dan als volgt: op 23 november en 7 december vinden de proefdirecties plaats. In de week van 9 december volgen er gesprekken. De gekozen kandidaat begint op 21 december als nieuwe dirigent van Sjosjanim.  


Vacature concertmeester

We zijn hard op zoek naar een concertmeester die per direct ons enthousiaste orkest komt aanvoeren. Ben je (afgestudeerd) conservatoriumstudent of heb je op een andere manier de ervaring en skills in huis? Kom dan gerust eens kijken bij onze repetitie om de sfeer te proeven en het gesprek aan te gaan. 

Vacature contrabas

Bij Symfonieorkest Sjosjanim is momenteel een vacature voor contrabas.

vacature cello

Bij Symfonieorkest Sjosjanim is momenteel een vacature voor cello.


Vacature Hoorn

Bij Symfonieorkest Sjosjanim is momenteel een vacature voor hoorn.

Vacature Altviool

Bij Symfonieorkest Sjosjanim is momenteel een vacature voor altviool.

Vacature Viool

Bij Symfonieorkest Sjosjanim is momenteel een vacature voor viool.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Via dit formulier kunt u contact met ons opnemen.